Úvod » Novinky

zápis z Valného shromáždění klubu ZIK-ZAK VRATIMOV

publikováno 03.11.2015

~~Zápis
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ  ZAPSANÉHO SPOLKU ZIK-ZAK VRATIMOV
konané dne 21. 10. 2015


Program:
1. Zahájení
2. Informace o zapsaném spolku  ZIK-ZAK Vratimov
3. Zpráva o finančním přehledu
4. Plán akcí a finančních příspěvků na školní rok 2015/2016
5. Různé

Prezenční listina přiložená k originálu. Valné shromáždění je usnášeníschopné. Zápis z VS dostane každý rodič na nejbližším tréninku.
1. Zahájení
Paní Mindeková - a) představení výboru ZIK-ZAK
• Předseda- paní Dunatová Sylva
• Hospodář- paní Hloušová Renáta
• Účetní-paní Deáková Monika
• Člen- paní Krhovjáková Gabriela
• Člen-paní Mindeková Hana
• Zapisovatelka- paní Lastovicová Monika
• Člen- paní Svobodová Lucie
• 

b) představení trenérek:
• Hloušová Renáta - hůlky
• Mindeková Andrea- pompony
• Vysloužilová Lucie – pompony+ hůlky
• Mindeková Hana – pompony
• Vodová Daniela –asistentka trenéra –hůlky
• Matušková Dominika –asistentka trenéra hůlky
• Hrdá Martina –hůlky Paskov
• Susová Aneta-hůlky Řepiště

 Tréninky probíhají na základní škole TGM – Srdíčka, ZIK-ZAK.
  Miminka, Nováčci, Spirálky – trénují v DDM Vratimov.

2. Informace o zapsaném spolku ZIK-ZAK VRATIMOV

 Paní Dunatová Sylva-vysvětlila změnu  týkající se nových stanov a změny z občanského sdružení na zapsaný spolek.Rodiče si mohli tyto nové stanovy přečíst a je možnost do nich kdykoliv nahlédnout u předsedkyně paní Dunatové.
 ZIK-ZAK VRATIMOV bylo založeno v roce 2001 – je to nezisková organizace
Vzniklo z důvodů  možnosti působit jako samostatný subjekt a žádat samostatně o finanční příspěvky .
Každý nový ,ale i stávající člen(Miminka, Nováčci, Spirálky,Srdíčka ZIK-ZAK) musí vyplnit klubovou přihlášku - ta je součástí tohoto zápisu jako příloha – žádáme rodiče o  vyplnění  a odevzdání na tréninku  kterékoliv trenérce .
Děkujeme za pochopení.

 
Paní Deáková Monika a paní Dunatová Sylva jsou pověřeny zastupovat ZIK-ZAK VRATIMOV,z.s..

Členské příspěvky jsou uvedeny dle jednotlivých skupin v klubu.
 Zasílají se převodem na účet- 272358882/0300  to není kurzovné, které se platí na DDM.
Tyto příspěvky slouží k zakoupení potřeb pro děvčata, ušití kostýmů, zaplacení startovného, členství v NBTA, kosmetiku, doplatek cestovného na soutěže….
 Každý člen klubu má svůj variabilní symbol, tento naleznete v příloze tohoto zápisu.
3. Správa o finančním přehledu září 2014 – září 2015
Stav pokladny ke dni 21. 10. 2015 –přednesla paní Deáková Monika
• na běžném účtu   67.4838,- Kč
• hotovost        2383,- Kč
Příjmy   
• sponzorské dary a dotace – 68000,- Kč
• z toho 60000,-Kč Město Vratimov
            8000,-Kč GYNLED s.r.o.
          Další velkou sponzorkou je paní Dagmar Lakomá, která nám  šije kostýmy
Výdaje
• pořízení kostýmů     27357,-Kč
•  doprava   Plzeň Hranice        40363,-  Kč     část dopravy hradili rodiče
• další investice - jako  startovné .pronájem tělocvičny, kosmetika, právník…,pronájem haly na Galashow……
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ČÍSLA ÚČTU-z důvodu vysokých poplatků za vedení účtu a z důvodu záměn s účtem DDM
NOVÉ ČÍSLO ÚČTU-272358882/0300

 Složení KLUBU ZIK-ZAK VRATIMOV

ZIK-ZAK MIMINKA VRATIMOV
ZIK-ZAK NOVÁČCI VRATIMOV
ZIK-ZAK SPIRÁLKY VRATIMOV
ZIK-ZAK SRDÍČKA VRATIMOV
ZIK-ZAK VRATIMOV

4. Plán akcí a finančních příspěvků na školní rok 2015/2016

ZIK-ZAK MIMINKA VRATIMOV
• počet dětí 14
• Trenérka:  Lucie Vysloužilová +Dominika Matušková
• Trénují v pátek 15.00 -15.50  DDM Vratimov
• Na trénink cvičky, jarmilky bílé barvy, pití a gumičku do vlasů
• Vystoupení
o 18. 12. 2015 Vánoční galashow  (TJ OSTRAVA, ul. Varenská )
o Den matek (termín bude upřesněn)
• Hůlky se na celý rok půjčují z klubu. Kostýmy mají
• Příspěvek do OS na celý školní rok činí 200,- Kč. Splatnost 31.12.2015.
• (V příloze variabilní symbol  dítěte i číslo účtu).
Prosíme rodiče,aby dávali dětem na trénink s sebou pití

ZIK-ZAK NOVÁČCI VRATIMOV
• počet dětí 15
• Trenérka: Lucie Vysloužilová + Dominika Matušková
• Trénují v pátek 16.00-16.50  hod v DDM Vratimov ¨
• Na trénink cvičky, jarmilky bílé barvy,pití a gumičku do vlasů
• Vystoupení
o 18. 12. 2015 Vánoční galashow ( TJ OSTRAVA, ul. Varenská )
o Den matek (termín bude upřesněn)
• Hůlky se na celý rok půjčují z klubu. Kostýmy zůstávají stejné.
• Příspěvek do OS na celý školní rok činí 200 ,-Kč. Splatnost 31.12.2015
• V příloze variabilní symbol dítěte i číslo účtu).
• Prosíme rodiče,aby dávali dětem na trénink s sebou pití

ZIK-ZAK SPIRÁLKY VRATIMOV
• počet dětí 13
• Trenérka  Lucie Vysloužilová +Dominika Matušková
• Trénují v pátek 17.00-17.50 hod v DDM Vratimov
• Na trénink cvičky, jarmilky bílé barvy,pití a gumičku do vlasů
• Vystoupení
o 18 12. 2015 Vánoční galashow ( TJ OSTRAVA, ul. Várenská )
o Den matek (termín bude upřesněn)
• Hůlky se budou kupovat nebo vyměňovat za delší  kostýmy , budou mít nové.
• Příspěvek do OS na celý rok činí 200,- Kč, splatnost 31.12.2015.
      V příloze variabilní symbol  dítěte i číslo účtu).
• Prosíme rodiče,aby dávali dětem na trénink s sebou pití

ZIK-ZAK SRDÍČKA VRATIMOV
• počet dětí 11
• Trenérka:
• Hůlky  - Renáta Hloušová ,Daniela Vodová
• Pom pony Hana Mindeková, Lucie Vysloužilová
• Trénují na základní škole TGM  
• Pompony - úterý 16.00 -17.50 hod -prosíme pevné boty
• hůlky- středa 16.00-17.50 hod.        prosíme baleríny, gymnast.cvičky , jarmilky bílé barvy
•  pití a gumičky do vlasů
• Kostýmy
• Pompony – šijí se nové –půjčovné zatím není stanoveno.
• Hůlky – pódiovka-šaty s kabátkem a lodičkou se šijí
                                          Promenáda-bílo-zelené šaty, kabátek ,lodička -upraví se pro nová děvčata
• Prosím o vracení bílo-černých šatů s lodičkou-kterékoliv úterý
                     Délky hůlek dořeší trenérka p.Hloušová
                     Dostanou nová trička-stávající jsou jim již malá

      Vystoupení
Protože děvčata jsou velmi mladý kolektiv ,zatím budeme jezdit jen na nepostupové soutěže.
• 18. 12. 2015 Vánoční galashow (Ostrava ul. Varenská)
• Den matek (termín bude upřesněn)
•   Ostrava- Ostravský pompon
• Všetulská hůlka,Opavská růže
Příspěvek do OS na 1. pololetí činí 400,-Kč - nutno zaplatit do 30.11.2015
Příspěvek do OS na 2. pololetí činí 400,- Kč - nutno zaplatit do 29.2.2016
• V příloze variabilní symbol dítěte i číslo účtu)

ZIK-ZAK  VRATIMOV
• počet  členek  23 
• Trenérka
• Renáta Hloušová  - hůlky
• Andrea Mindeková, Hana Mindeková -  pompony 
• pompony - úterý 18.00-19.50. hod.
• hůlky - středa 18.00-19.50. hod. Trénují na základní škole TGM
• hůlky-bude se připravovat choreografie klasická mažoretka a show
                pompony –nová choreografie se připravuje

 Kostýmy
• pompony – šijí se nové ,zakoupí se i nové pompony –půjčovné zatím  není stanoveno boty zůstávají stejné černé z Decathlonu, ty které je nemají si je odkoupí od děvčat ,která skončila .
• hůlky – šaty černo-bílé  zůstávají, a ušijí se i nové červeno.-bílé
• kostým show v jednání-děvčata si na vlastní náklady koupí panenky a židle, škrabošky dořeší paní Hloušová, vše se bude nakupovat společně
•  kozačky si dořeší p.Hloušová
•  twirlingové boty dořeší p.Hloušová
• Přihlášky na sóla a dua nahlásit paní Hloušové

• Vystoupení
• 18. 12. 2015 Vánoční galashow Ostrava TJ OSTRAVA, ul. Varenská
• Den matek (termín bude upřesněn)
• 23.-24.1.2016Hluk  pompony+twirling
•  Ostrava- Ostravský pompon
• Všetulská hůlka,Opavská růže
• Termíny dalších kol MČR zatím nejsou k dispozici
Příspěvek do OS na 1. pololetí činí 500,- Kč - nutno zaplatit do 30.11.2015
Příspěvek do OS na 2. pololetí činí 500,-Kč - nutno zaplatit do 29.2.2015
Příspěvek do svazu mažoretek NBTA 100,-Kč  zaplatit do 31.12.2015
• V příloze variabilní symbol  dítěte i číslo účtu).

6. Různé
TERMÍNY VYSTOUPENÍ , SOUTĚŽÍ, mimořádných tréninků
…………………………………………………………………………
3.11.2015 úterý pompony ZIK-ZAK všechny i ty ,které skončily
4.11.2015 středa hůlky      ZIK-ZAK všechny i ty ,které skončily
7.11.2015 sobota soutěž Hranice pompony i hůlky -Z
                      Autobusem, startovné hradí klub
17.11.2015 úterý mimoř.trénink  9.00-13.00 hod. Řepiště – Z
20.-22.11.2015 pátek-neděle twirlingový seminář POVINNÉ!
                           Pátek-S  sobota –Z neděle Z
2.12.2015 středa trénink Srdíčka odpadá
2.12.2015 středa trénink Z místo hůlek pompony
5.12.2015 sobota event..volejbal –Z
18.12.2015 Vánoční galashow-úplně celý klub M,N,Sp,S Z
19.12.2015 event.volejbal-Z
16.1.2016 sobota mimoř.trénink pompony 11.00-14.00 hod.Řepiště-Z
23.-24.1.2015 sobota-neděle MČR pompony +twirling-Z
29.1.2015  vystoupení na plese -Z
Zkratky-M-Miminka, N -Nováčci, Sp - Spirálky, S –Srdíčka, Z –ZIK-ZAK 
• Vysvětleno jak prát kostýmy- ve vlažné vodě, ručně bez pracího prášku, NEŽEHLIT, jen vyvěsit a nechat uschnout.
• Renáta Hloušová se obrátila  na rodiče, s žádostí o pomoc při  shánění sponzorů, možnosti vystoupení děvčat na různých akcích.
• Byl kladen důraz, aby rodiče  kontrolovali dětem věci na trénink (často se stává, že nemají boty , hůlky, gumičku do vlasů atd.).
•  Omlouvat děti z tréninků SMS nebo telefonicky.
•  Spolupracovat s trenérkami při organizování vystoupení a na soutěžích.
KONTAKTY
Organizační záležitosti a omluvenky na trénink řešte:
•  Renáta Hloušová        608 625 206, 734 268 419                
       Hana Mindeková         724 757 041                   
       Andrea Mindeková      728 088 359 
  Lucie Vysloužilová      732217414
             DDM                              596732333

Informace  o vystoupeních či soutěžích dostávají děti napsány na lístcích, facebooku  nebo sledujte  naše internetové stránky, které jsou vždy aktualizovány - www.zikzak.banda.cz

Výše příspěvků do ZS bylo jednohlasně odsouhlašeno

POZOR!!! NOVÉ číslo bankovního spojení   ZIK-ZAK VRATIMOV Z.S.- 272358882/0300 

Zapsala  dne :21.10.2015 Hana Mindeková (6)

 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: cheerleading

Návštěv: 65872
Dnes: 2
Online: 1

Naši sponzoři a partneři
  • Dům Dětí a Mládeže Vratimov

Aktualita

Všetulská hůlka 2016
medaile jsou opět doma.....jednou stříbro, 2x bronz :)

Kalendář akcí

« 07 / 2020 »
Po Út St Čt So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejbližší akce
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz